گزارش فاکس اسپورت از اشک و لبخند طارمی و امباپه پس خداحافظی
فاکس اسپورت به مقایسه خداحافظی طارمی و ام‌باپه پرداخت و درخشش بازیکن ایرانی را بازتاب داد.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار