رمضانی: نمایشگاه کتاب تا پایان روز پنجم ۲۴۰ میلیارد تومان فروش داشته است
کد خبر: ۱۱۴۶۲۷۰
علی رمضانی، سخنگوی نمایشگاه کتاب در نشست خبری روز ششم نمایشگاه کتاب تهران: ناشران تا پایان روز پنجم در بخش حضوری نمایشگاه ۱۷۲ میلیارد تومان که ۱۱۱ میلیارد تومان آن مربوط به درگاه‌های رسمی و ۶۱ میلیارد تومان برای درگاه‌های رسمی برآورد می‌شود فروش داشتند. در بخش مجازی ۶۸ میلیارد تومان فروش داشتیم که ۴۷ میلیارد تومان مربوط به ناشران و ۲۱ میلیارد تومان مربوط به کتاب فروشان می‌شود. ۴۳۰ هزار نسخه در بخش فضای مجازی در قالب ۲۲۰ هزار بسته فروش رفته است.
ارسال نظرات
captcha