کنعانی: سفر گروسی به ایران را سفر مثبتی ارزیابی می‌کنیم
کد خبر: ۱۱۴۶۳۰۵
سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: هر زمان که دبیرکل آژانس در مسیر فنی عمل کرد مسائل فیمابین دو طرف به خوبی پیش رفت، ولی هرگاه که رویکرد‌های سیاسی پیش گرفته شد و موضوعات فنی تحت تاثیر رویکرد‌ها و فشار‌های سیاسی برخی طرف‌ها قرار گرفت، موضوعات فنی از مسیر درست خود منحرف شد یا در بعضی مواقع متوقف شد. سفر گروسی به ایران را فرصت خوبی برای گفتگو‌های مشترک تلقی می‌کنیم.
ارسال نظرات
captcha