سخنگوی اقتصادی دولت: امسال انتظارات روانی و تورمی مثبت‌تری در پیش خواهیم داشت
کد خبر: ۱۱۴۶۴۵۲
احسان خاندوزی در نشست خبری: مجموعا فضای انتظارات اقتصادی کشور نسبت به یک و دو سال گذشته نسبت به تحولات پیش رو در گزارش‌ها و نظرسنجی‌ها فضای مثبت تری ارزیابی می‌شود.
ارسال نظرات
captcha