توضیحات رئیس دانشگاه تهران درخصوص حواشی دانشکده خانواده این دانشگاه
کد خبر: ۱۱۴۶۴۵۹
مهدی مقیمی در نشست خبری بزرگداشت ۱۷۵۷ سال سنت آموزش عالی: حواشی دانشکده خانواده دانشگاه تهران به این صورت بود که ما برای هر دانشکده‌ای که شکل می‌گیرد شورای راهبردی شکل می‌دهیم. مهمترین حاشیه آن احکامی که برای برخی از افراد زده شد که عضویت را نپذیرفتند. برای دانشکده خانواده هم شورای راهبردی تصمیم می‌گیرد که معاونت زنان ریاست جمهوری، نهاد خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر نهاد‌های مربوط به خانواده است. اینکه برخی از افراد این عضویت را نپذیرفتن من باب کمبود وقت بود که ما انتظار داشتیم حداقل به صورت مالی کمک شود، اما نهاد معاونت زنان ریاست جمهوری نپذیرفت و این دانشکده قرارداد خود را با این نهاد لغو کرد.
ارسال نظرات
captcha