ایزدخواه: در اولین دیدار با یکی از معاونین وزیر از مشاور من پرسیدند نرخ ایزدخواه چقدر است!
کد خبر: ۱۱۴۶۴۸۸
نماینده مردم تهران در مجلس در نشست تقدیر بسیج دانشگاه تهران از عمل انقلابی فرماندار سابق قزوین: مسیر برای فسادستیزی و عدالتخواهی باید به شدت هموار و شاه‌راه باشد، اما بن‌بست‌ها و کوره راه‌ها برای مفسدین باشد نه برای عدالتخواهان. ما به مسیر عدالتخواهی و آینده نظام امیدواریم چه عده‌ای بخواهند و چه نخواهند و جریاناتی با پرچم انقلابی‌گری بخواهند در مقابل آرمان صریح عدالت بایستند.
ارسال نظرات
captcha