محمد سراج: دستگاه‌های متولی و مرتبط با حجاب و عفاف و تربیت دینی نمره زیر ۱۰ می‌گیرند
کد خبر: ۱۱۴۶۶۵۶
منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم در برنامه «بهارستان دوازدهم»: فرد باید بداند با لباس خواب و راحتی نمی‌تواند به خیابان بیاید؛ این طبیعی است و باید سامان بگیرد. جامعه حرمت دارد نباید حرمت جامعه شکسته شود. بخشی از این عدم رعایت‌ها از روی بی اطلاعی است و بخشی از روی برنامه و عناد. صدا و سیما، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها در این حوزه کم کاری کرده اند. باید در این حوزه کار اقناعی، فرهنگی و اعتقادی کرد. اگر جوانی بیرون می‌آید و فکر می‌کند اگر زیبایی‌های خود را بیرون بدهد ارزش است ما خطا کردیم او بی اعتقاد نیست.
ارسال نظرات
captcha