جهانگیر: اتهامات «مهدی افشارنیک» امنیتی است و ارتباطی به خبرنگاری ندارد
کد خبر: ۱۱۴۶۷۲۱
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: اتهامات مطرح شده در خصوص مهدی افشارنیک هیچ ارتباطی به خبرنگار و شغل وی نداشته است. نامبرده به خاطر مقوله خبرنگاری و اطلاع رسانی خاطر بازداشت نشده است. اتهاماتی که متوجه وی است اتهامات امنیتی است.
ارسال نظرات
captcha