نمایشگاه کتاب تهران تا پایان روز هفتم ۳۱۲ میلیارد تومان فروخت
کد خبر: ۱۱۴۶۷۵۶
با اعلام رمضانی سخنگوی نمایشگاه در هفتمین نشست خبری: سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بخش حضوری مجموعا ۲۱۶ میلیارد فروش داشته که شامل ۱۴۲ میلیارد در دستگاه رسمی و ۷۴ میلیارد تومان در درگاه غیر رسمی است. نمایشگاه کتاب در بخش مجازی هم ۹۶ میلیارد تومان تا پایان روز هشتم فروش داشته‌است. بدین ترتیب تا پایان روز هفتم سی و پنجمین رویداد بزرگ فرهنگی کشور ۳۱۲ میلیارد فروش داشته‌است.
ارسال نظرات
captcha