بهادری جهرمی: در برابر کلید‌های دروغین، «امیدآفرینی» شاه کلید همه قفل‌هاست
کد خبر: ۱۱۴۷۱۷۶
سخنگوی دولت در اختتامیه «جام رسانه امید»: در برابر کلیدهای دروغینی که برای حل مسائل در ذهن ما می خواهند جا بگیرد، کلید اصلی و شاه کلید، «امیدآفرینی» است. خودمان یک مقدار آن طور که باید و شاید به اهمیت و راهبردی بودن جایگاه نقش جدی امید در پیشرفت امور و حل مسائل و مشکلات توجه نکردیم. همانگونه که یاس و نامیدی و تاریکی کلید قفل همه پیشرفت ها و ترقی ها و حل مسائل است، امید و امیدوار بودن کلید سرعت بخشی به دستاوردهاست.
ارسال نظرات
captcha