فرشیدی: قلیان اکسیژن طرح تحقیقاتی وزارت بهداشت است و تا کنون مشکلی نداشته
کد خبر: ۱۱۴۸۸۷۶
حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در نشست خبری هفته ملی بدون دخانیات: ما سیگار و قلیان داریم استفاده کنیم و هر آشغالی هم وارد این‌ها می‌کنیم. دانشگاه شهید بهشتی در تحقیقات اعلام کرد که جایگزین بدهد که ضرر کمتری داشته باشد و بر اساس استاندارد‌های مشخص شده است. کار مرکز تحقیقات در وزارت خانه تایید شده است. در گزارشات اولیه قلیان اکسیژن مشکلی ندارد و منتظر نتایج کلی هستیم. قلیان اکسیژن میتواند جایگزینی کم خطر‌تر به جای دخانیات باشد.
ارسال نظرات
captcha