وزیر دادگستری: حضور مردم در تشییع شهید جمهور تکلیف مسئولین را سنگین‌تر کرد
کد خبر: ۱۱۴۸۸۸۵
امین حسین رحیمی در نشست تصویرپردازی از حکمرانی متعالی بر تراز سنت حکمرانی شهید جمهور: گرچه شهادت ایت الله رئیسی یک فقدان بزرگ است، اما باید از فرصت ایجاد شده استفاده کرد. حرکت و حضور و مردم مسئولیت مسئولین را سنگین‌تر کرد. ما دولتی‌ها عهد کردیم تا رمانی که این مسئولیت را داریم به مردم خدمت کنیم. دولت آقای رئیسی تازه داشت به بار می‌نشست، باید غبار تنگی معیشت مردم را کنار بزنیم. هر وقت هم مسئولیت نداشتیم خود را مدیون این حرکت مردم بدانیم.
ارسال نظرات
captcha