رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی: لباس ضابطین فراجا به دوربین مجهز خواهد شد
کد خبر: ۱۱۴۹۲۱۰
حجت الاسلام ابراهیمی در گفتگو با دانشجو: ضابط مكلف است حتما برای عمليات، دوربين را روی لباس و ماشين خود داشته باشد كه در كشورهای مختلف هم اين ثبت و ضبط وجود دارد. اگر دوربين بر لباس ضابطين نصب شود به حفظ شان و كرامت ضابط هم كمک خواهد كرد، دوربين باعث ميشود ضابط هم بتواند با سند و مدرک از خود دفاع كند.
ارسال نظرات
captcha