ماجرای توقف پرتاب «ماهواره شریف» به بهانه آسیب به روابط با غرب در دولت قبل
کد خبر: ۱۱۴۹۳۵۰
حجت الاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در مراسم بزرگداشت شهدای خدمت و تجلیل از خدمات رئیس جمهور شهید: ما با شهیدی همنشین بودیم و عزیزی را از دست دادیم که با باور و قوت ایمانی وارد صحنه‌ها می‌شدند برای همه در بسیاری از موضوعاتی که اسباب حرکت مادی ناگشودنی بود برای این‌ها گشوده می‌شد. مقطعی که ما در شریف خدمات عزیزانمان بودیم دوستان دانشگاه شریف تصدیق می‌کنند که ماهواره شریف آماده پرتاب بود، چه مدتی ماهواره ماند برای اینکه می‌گفتند ممکن است به روابط ما با غربی‌ها آسیب بزند. برای اینکه آن‌ها خللی ایجاد نکنند ما از ماهواره بگذریم، وقتی بعد از پاره شدن برجام بنا شد ماهواره پرتاب بشود گفتند باید برخی از قطعات عوض شود. یک جا‌هایی ما با محدودیت مادی به دلیل تصمیم و مواجه به سختی برآمده از دشمنی دشمنان مواجه می‌شدیم و در این جا چیزی به اسم ایمان و یقین در کنار عناصر مادی قرار می‌گیرد و معجزه می‌کند.
ارسال نظرات
captcha