مرتضوی: مرحله بعدی کالابرگ الکترونیک نیاز به اخذ برخی مجوز‌ها دارد که در حال انجام است
کد خبر: ۱۱۴۹۶۰۰
وزیر رفاه پس از جلسه هیات دولت و در پاسخ به دانشجو: یکی از سفارشات اکید شهید رئیسی به ما تداوم بحث کالا برگ بود. بحث کالا برگ الکترونیک نیاز به اخذ برخی مجوز‌ها دارد که در حال انجام است و پیش نویس‌های آن انجام شده. امیدواریم در آینده نزدیک کالا برگ الکترونیکی به مرحله عملیاتی و اجرایی برسد.
ارسال نظرات
captcha