زاکانی: رئیس‌جمهور شهید منت می‌کشید که خدمت کند
کد خبر: ۱۱۵۰۱۱۴
شهردار تهران پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری: سید ما مومن، متدین و انقلابی و اهل منطق و استدلال بود. نسبت درست رئیس جمهور شهید با، ولی و امام جامعه تبعیت، با مردم و ایران عزیز خدمت و صداقت و با مسئولین نیز تعامل و انسجام بود. در عرصه بین الملل نیز نسبت شهید رئیس جمهور با دوستان مدارا و با دشمنان مخالفت صریح و شجاعانه بود. شهید رئیس جمهور منت می‌کشید که خدمت کند و هیچ وقت برای بازی ریاست بلندی نجست.
ارسال نظرات
captcha