بی‌قانونی احمدی نژاد در گام اول!
کد خبر: ۱۱۵۰۳۴۶
در حالیکه تقریبا تمام نامزدها تا امروز به رعایت وقت قانونی کنفرانس خبری بعد از ثبت نام پایبند بودند اما محمود احمدی نژاد بدون توجه به اتمام وقت به ادامه سخنرانی خود پرداخت!
ارسال نظرات
captcha