بهادری جهرمی: شهید رئیسی با ابراهیم رئیسی فرقی نمی‌‎کرد
کد خبر: ۱۱۵۱۷۳۳
سخنگوی دولت در دانشگاه شاهد: چه شد که شهید رئیسی وقتی در میان ما بود فقط و یکسره مورد نقد و سوال و انتقادات گسترده و حتی توهین و تخریب و امثال آن قرار می‌گرفت و چه شد که بعد از شهادت شهید رئیسی بخشی از اقداماتی که شهید رئیسی چه در طول ریاست قوه قضائیه و چه در دولت توانستند انجام بدهند، یک مقدار بیشتر به آن پرداخته شد؟ شهید رئیسی با ابراهیم رئیسی فرقی نمی‌‎کرد همان ابراهیم رئیسی بود که کار می‌کرد تا به این سرمنزلی که خدا به او هدیه کرد رسید و ما از این فرصت و غنیمت بی بهره شدیم.
ارسال نظرات
captcha