سلاجقه: محیط زیست را باید مردم مدیریت کنند
کد خبر: ۱۱۵۱۷۳۶
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری: با همه دغدغه مندی که مردم ما دارند، محیط زیست را یک مانع می‌دیدند. در این بازه سه ساله تحولات بسیار عمیقی در بدنه کارشناسی محیط بانی انجام شد. سعی کردیم حصار‌های بین مردم و محیط زیست را حذف کنیم. به بنیاد‌ها و بنیان‌هایی که باید تغییر می‌کرد ورود کردیم. رییس دولت سیزدهم به مسئله محیط زیست اعتقاد داشت و شعار نمی‌داد. مسائلی که حدود ۵۰-۶۰ سال دغدغه بود را حل کردیم.
ارسال نظرات
captcha