سعید جلیلی: قصه چای دبش برای این بوجود آمد، چون انضباط مالی جدی گرفته نشد
کد خبر: ۱۱۵۲۰۳۷
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه «رودررو»: باید یک بودجه ارزی دقیق داشته باشیم. اگر انضباط مالی در اولویت دولت قرار بگیرد برکات زیادی خواهد داشت. انضباط مالی در دولت من در اولویت قرار خواهد گرفت.
ارسال نظرات
captcha