جلیلی: هر سفارت باید یک سکوی صادرات برای ایران و هر فعال اقتصادی یک سفیر شود
کد خبر: ۱۱۵۲۸۶۵
نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در میز گرد سیاسی: اگر فکر کنیم برنامه‌ای که برای جهش کشور در ۴ سال آینده ترسیم کرده ایم، با بروکراسی اداری دیوان سالار می‌تواند محقق شود، این قطعا به نتیجه نخواهد رسید. سفارت‌های ما در کشور‌ها باید به سکو‌های صادرات ما تبدیل شود. اصل قدرت ما، قدرت نرم است؛ اگر توانستیم در فشار‌ها تاب آوری داشته باشیم، اتکا به قدرت نرم بوده است.
ارسال نظرات
captcha