زاکانی: ما تا امروز از پزشکیان برنامه‌ای نشنیده‌ایم/ هنر ایشان کل‌گویی است
کد خبر: ۱۱۵۷۲۱۶
علیرضا زاکانی در جمع مردم شهرکرد: دو نامزد کارنامه و گذشته دارند. جلیلی دارای برنامه است و برنامه ارائه داده است. باید به گذشته پزشکیان رجوع کنیم و گذشته او هم معلوم است.
ارسال نظرات
captcha