پزشکیان اظهارات گذشته خود درباره بنزین را تغییر داد
کد خبر: ۱۱۵۷۳۲۷
پزشکیان در پاسخ به سوالی در خصوص تناقض اظهارات خود و رئیس ستادش پیرامون بنزین گفت: درباره بنزین در جلسه دانشجویی، من حرفی زدم. بله، حرف زدم. اما این که در حاکمیت می‌خواهی چه کار کنی فرق میکند. جلسه دانشجویی که نیست، حاکمیت ما پرت انرژی دارد. این انرژی را بیشتر پولدار‌ها مصرف می‌کنند. بیشتر کسانی که خانه‌های بیشتر دارند، منابع بیشتر دارند، ماشین‌های بیشتر دارند مصرف می‌کنند.
ارسال نظرات
captcha