علت حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در ستاد انتخابات وزارت کشور
کد خبر: ۱۱۵۷۹۵۲
جایی که درستاد انتخابات کشور در مکانی قرار داریم که محل استقرار نمایندگان نامزد‌ها سعید جلیلی و مسعود پزشکیان حضور دارند. در سمت چپ، نمایندگان نامزدانتخاباتی سعید جلیلی از جمله آقایان حجت عبدالملکی و پژمانفر، حضور دارند. در سمت راست نیز آقایان صالحی امیری و سلطانی‌فرد، از چهره‌های سرشناس ستاد آقای مسعود پزشکیان، در ستاد انتخابات کشور حضور دارند. علت حضور این نمایندگان این است که اگر هر ستادی اعتراضی داشته باشد، از طریق این نمایندگان به ستاد انتخابات کشور و مسئولان برگزاری انتخابات اعلام می‌کند و پاسخ خود را از آن‌ها دریافت می‌نماید.
ارسال نظرات
captcha