واکنش زاکانی به کارزار برکناری شهردار تهران؛ متن کارزار سراسر تهمت است
کد خبر: ۱۱۵۸۹۳۱
شهردار تهران پس از جلسه هیات دولت در پاسخ به دانشجو: متن کارزار را خواندم سراسر تهمت و غیرقانونی بود. تعجب می‌کنم این کارزار از کجا در می‌آید. محکم‌تر به کار خودم و خدمت به مردم ادامه می‌دهم.
ارسال نظرات
captcha