شيطان در آخرالزمان با تمام توان خود ظاهر مي‌شود
استمداد از سحر و جادو - بخش دوم و پاياني
آخرالزمان چون نزديك نابوديِ ابليس است، تمام سعي و تلاش خود را براي تأخير ظهور به كار خواهد بست و يكي از قوي‌ترين ترفندهايش براي گمراهي انسان‌ها ترغيب آنها به اتكاء به نيروي غيبيِ شيطاني است تا حدي كه حق و باطل اشتباه مي‌شود.
ارسال نظرات
captcha