نقص رتبه‌بندی آلکسا
یک استاد دانشگاه اعلام کرد
وزارتخانه هایی مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، ‌تحقیقات و فناوری معیارهای ارزیابی وب گاه ها را تعیین کنند.
ارسال نظرات