استخدام 152 نیرو در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان
معاون برنامه ریزی وپشتیبانی اداره کل منابع طبیعی خوزستان گفت: ۱۵۲ نیرو در اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان جذب می شوند
ارسال نظرات