استخدام استانداری چهارمحال بختیاری در بیش از 70 رشته
استخدام ۳۰۲ نفر از افراد واجد شرایط در استانداری چهارمحال و بختیاری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاههای اجرایی استان
ارسال نظرات