دعوت به همکاری در گروه مترجمین آنلاین ۷۷۱
گروه مترجمین آنلاین ۷۷۱ علاقه مند به همکاری با مترجمین متعهد و کاردان است که به امر ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و فرانسه به فارسی و فارسی-به فرانسه و عربی به فارسی و فارسی به عربی و آلمانی به فارسی و فارسی به آلمانی و روسی به فارسی و فارسی به روسی می پردازد
ارسال نظرات