دعوت به همکاری شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا
متخصصین دارای سابقه در حوزه نفت، گاز و دریا می توانند سوابق خود را در بانک اطلاعات جذب نیروی انسانی شرکت صدرا ثبت نمایند
ارسال نظرات