تمدید ثبت نام و تعویق زمان برگزاری آزمون استخدام پیمــانی آستان قدس رضوی
ثبت نام آزمون استخدامی آستان قدس رضوی تا تاریخ ۹۲/۰۱/۲۵ تمدید و تاریخ برگزاری آن به اوایل اردیبهشت ماه سال آینده موکول گردیده است
ارسال نظرات