اینترنت موبایل بیشترین پارامتر اتصال به اینترنت در ایران
آخرین آمارها از تعداد کاربران اینترنت در ایران نشان می دهد که 60 درصد مردم از اینترنت استفاده می‌کنند.
ارسال نظرات