اقدامات هتاکانه در سوریه را به شدت محکوم می کنیم
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس:
بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس ضمن ابراز نگرانی از ادامه هتک حرمت زیارتگاه ها و مقدسات مذهبی در سوریه تاکید کرد: این اقدام جنایتکارانه را نشان‌دهنده توحش و جمود فکری عاملان آن است و ما آن را به شدت محکوم می کنیم.
ارسال نظرات