افتتاح سه پروژه مهم ارتباطی با حضور رئیس ‌جمهور
با حضور محمود احمدی‌‌نژاد سه پروژه زیرساختی کشور شامل پروژه بزرگراه ارتباطی ایران ـ اروپا EPEG، پروژه 5000 کیلومتر شبکه فیبر نوری و افزایش سوئیچ VOIP بین‌الملل به 4 برابر افتتاح شد.
ارسال نظرات