درخواست ورزشی جمعی از اساتید دانشگاه از رئیس‌جمهور برگزیده
در نامه‌ای سرگشاده مطرح شد؛
جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در خصوص راه‌های تقویت حوزه ورزش در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور برگزیده نوشتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار