اسنودن حق خروج از روسیه به مقصد هر کشوری را دارد
وزیرخارجه روسیه:
لاوروف، وزیرخارجه روسیه گفت که اسنودن حق دارد روسیه را به مقصد هر کشوری که می خواهد، ترک کند.
ارسال نظرات