افتتاح نخستین سرویس بانکی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در ایران
نخستین سرویس بانکی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی توسط شرکت توسن رونمایی شد.
ارسال نظرات