کشیدن نقاشی با چشم! + تصاویر
«لیندرو گراناتو» مردی است که با استفاده از چشم و غدد اشکی‌اش نقاشی‌های جالبی می‌کشد.
ارسال نظرات