نخستین نرم‌افزار بومی امنیت اطلاعات سازمانی عرضه شد
پس از منع استفاده از نرم‌افزار امنیتی خارجی در دستگاه‌ها، یک تولیدکننده راه‌کارهای امنیتی اولین ابزار بومی امنیت اطلاعات سازمانی را عرضه کرد.
ارسال نظرات