مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری شد
با حکم ستاری؛
با حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری شد.
ارسال نظرات