اعدام دیکتاتوری که دومین جنگ طولانی قرن بیستم را به ایران تحمیل کرد / جمله صدام در هنگام دستگیری
به بهانه سالروز اعدام صدام حسین؛
دیکتاتور عراق پس از تشکیل چندین جلسه دادگاه به اعدام محکوم و در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۵ (۳۰ دسامبر ۲۰۰۶) در صبح روز عید قربان به دار آویخته شد.
ارسال نظرات