حذف بی‎سر و صدای 21 میلیون روستایی از دریافت سبد کالایی
آیا دولت یازدهم روستائیان را جزء اقشار مرفه جامعه طبقه‎بندی کرده است؟
اینطور به نظر می‌رسد که دولت عملا برنامه‌ای برای شناسایی اقشار مرفه ندارد و به درخواست و استدعا از مرفهان برای خودانصرافی رسیده است.
ارسال نظرات