واکنش پنتاگون به اعزام ناوهای ایران به مرزهای آبی
یکی از مقامات دفاعی آمریکا گفت که کشتی‌ها اجازه عملیات در آب‌های بین‌المللی را دارند، اما وی درباره اعزام کشتی‌های ایران به نزدیک مرزهای دریایی آمریکا ابراز تردید کرد.
ارسال نظرات