چاقوی دولبه‌ای به نام «فیس‌بوک»
برخی اندیشمندان غربی معتقدند فیس‌بوک یک ابزار جاسوسی برای آمریکاست تا با گسترش این شبکه به اطلاعات تمام مردم جهان دست پیدا کند.
ارسال نظرات