رشد روند چاقی در کودکان ایرانی
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت عنوان کرد
در حال حاضر سوءتغذیه در کوتاه‌قدی کودکان 6درصد شده است در حالی که 20 سال پیش این رقم 20 درصد بود.
ارسال نظرات