میزگرد «نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی» در دانشگاه امام صادق(ع)
27 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود؛
میزگرد «نقش بانکداری در توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی» 27 اردیبهشت ماه در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.
ارسال نظرات