ایران در مسیر بزرگراه ارتباطی اروپا/ عبور کابل مخابراتی از آلمان تا آب‌های آزاد جنوب
در پروژه بزرگراه ارتباطی ایران-اروپا (EPEG) کابل‌های مخابراتی با عبور از کشور آلمان و گذر از ایران به آب‌های آزاد متصل می‌شود که با اجرای کامل این طرح پهنای باند اینترنت کشور افزایش می‌یابد.
ارسال نظرات