ارتباط توفان روز گذشته با رخداد زلزله در تهران/ دلایل وقوع زلزله در کشور
زارع در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» اعلام کرد
رئیس مرکز ملی پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه توفان روز گذشته ارتباطی با وقوع زلزله در تهران ندارد، گفت: تاکنون شواهد علمی برای ربط بین وقوع توفان به عنوان پیش‌نشانگر زلزله در دنیا معرفی نشده است.
ارسال نظرات