اعضای جدید هیات مدیره شرکت مخابرات ایران معرفی شدند
6 عضو جدید هیأت مدیره‌ شرکت مخابرات ایران معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار